The admission plan 2018-2019

ABITURIYENTLAR DIQQATIGA!!!

Toshkent temir yo‘l muhandislari institutida qabul jarayoni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyundagi “2018/2019 o‘quv yilida O‘zbekiston Respublikasining oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish to‘g‘risida”gi PQ-3769-son qaroriga muvofiq amalga oshiriladi.

2018/2019 o‘quv yili uchun Toshkent temir yo‘l muhandislari institutiga o‘qishga qabul qilish bo‘yicha umumiy kvota:

bakalavrlar uchun 1275 nafar, shu jumladan, davlat grantlari – 280, to‘lov-kontrakt – 955;

magistrlar uchun 105 nafar, shu jumladan, davlat grantlari – 13, to‘lov kontrakt – 92;

maxsus sirtqi bo‘limlarda bakalavrlar uchun to‘lov-kontrakt asosida – 90.

Toshkent temir yo‘l muhandislari institutining

2018/2019 o‘quv yilida bakalavrlar tayyorlash bo‘yicha qabul ko‘rsatkichlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi

Shifr Ta’lim yo’nalishlari Jami Davlat grantlariasosida To’lov-kontraktasosida
Jami shujumladan: Jami shujumladan:
o’zbek rus o’zbek rus
1 5111000 Kasb ta’limi (5310600 – Yer usti transport

tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi)

40 10 10 30 30
2 5230100 Iqtisodiyot (temir yo‘l transporti) 25 5 4 1 20 13 7
3 5230200 Menejment  (temir yo‘l transporti) 40 10 8 2 30 17 13
4 5230900 Buxgalteriya hisobi va audit

(temir yo‘l transporti)

25 5 4 1 20 13 7
5 5310200 Elektr energetikasi (temir yo‘l transporti) 140 30 22 8 110 72 38
6 5310600 Yer usti transport tizimlari va

ularning ekspluatatsiyasi

(lokomotivlar, vagonlar,elektr transporti)

250 40 28 12 210 140 70
7 5310700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi

va elektr texnologiyalari

(temir yo‘ltransporti)

80 15 11 4 65 40 25
8 5311000 Texnologik jarayonlar va ishlab

chiqarishni avtomatlashtirish va

boshqarish(temir yo‘l transporti)

100 30 25 5 70 55 15
9 5313900 Dronlarni loyihalash va

ekspluatatsiya qilish

25 25 25
10 5330200 Informatika va axborot

texnologiyalari

(temir yo‘l transportida)

50 10 7 3 40 19 21
11 5340200 Bino va inshootlar qurilishi

(temir yo‘l binolari, temir yo‘llar)

75 30 22 8 45 28 17
12 5340400 Muhandislik kommunikatsiyalar

qurilishi va montaji

(temir yo‘l transportida suv

ta’minoti va kanalizatsiya tizimlari)

50 15 11 4 35 15 20
13 5340600 Transport inshootlarining

ekspluatatsiyasi (temir yo‘llar)

200 35 26 9 165 120 45
14 5610600 Xizmat ko‘rsatish texnikasi va

texnologiyasi (temir yo‘l transporti)

50 15 11 4 35 15 20
15 5620100 Tashishlarni tashkil etish va

transport logistikasi

(temir yo‘l transporti)

150 30 25 5 120 80 40
Jami: 1300 280 214 66 1020 682 338

Toshkent temir yo‘l muhandislari institutining

2018/2019 oquv yilida magistrlar tayyorlash boyicha qabul korsatkichlarining talim yonalishlari va oqitish tillari boyicha taqsimlanishi

 

Shifr Mutaxassisliklar Jami Davlat granti

asosida

To‘lov-kontrakt

asosida

Jami shu jumladan: Jami shu jumladan:
o‘zbek rus o‘zbek rus
Institut boʻyicha jami 105 13 12 1 92 71 21
shu jumladan, mutaxassisliklar bo‘yicha:
1 5А230102 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 4 4 4
2 5А310201 Elektr ta’minoti (temir yo‘l transporti) 8 1 1 7 5 2
3 5А310603 Temir yo‘l transporti  (lokomotivlar,vagonlar) 14 1 1 13 9 4
4 5А310704 Elektr texnik majmualar va tizimlar

(temir yo‘ltransporti)

8 1 1 7 5 2
5 5А311002 Temir yo‘l transportida avtomatika vatelemexanika 9 1 1 8 8
6 5А340201 Bino va inshootlar qurilishi (transport bino vainshootlari) 6 1 1 5 3 2
7 5А340203 Infratuzilma ob’yektlarini qurish (temir yo‘l) 6 1 1 5 3 2
8 5А340205 Ko‘priklar, tonnellar va metropoliten

qurilishi(ko‘priklar va tonnellar)

6 1 1 5 5
9 5А340401 Suv ta’minoti, kanalizatsiya, suv

resurslarinimuhofaza qilish va ulardan

samarali foydalanish

3 1 1 2 1 1
10 5А340601 Temir yo‘ldan foydalanish va temir yo‘l xo‘jaligi 10 1 1 9 7 2
11 5А340602 Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi

(ko‘priklar va tonnellar)

8 1 1 7 5 2
12 5А350102 Axborot uzatish qurilmalari va tizimlari 4 1 1 3 3
13 5А620101 Tashishlarni tashkil etish va transport

logistikasi(temir yo‘l transporti)

15 1 1 14 10 4
14 Vagonsozlik 4 1 1 3 3

 

Toshkent temir yo‘l muhandislari institutining

maxsus sirtqi bo‘limida 2018/2019 o‘quv yilida bakalavrlar tayyorlash bo‘yicha qabul ko‘rsatkichlarining ta’lim yo‘nalishlari

va o‘qitish tillaribo‘yicha taqsimlanishi

 

Shifr             Ta’lim yo‘nalishlari Jami Davlat granti

asosida

To‘lov-kontrakt

asosida

Jami shu jumladan: Jami shu jumladan:
o‘zbek rus o‘zbek rus
Institut boʻyicha jami 90 0 0 0 90 90 0
shu jumladan, yo‘nalishlar bo‘yicha:
1 5310200 Elektr energetikasi  (temir yoʻl transporti) 10 0 10 10
2 5310600 Yer usti transport tizimlari va

ularning ekspluatatsiyasi (lokomotivlar, vagonlar)

10 0 10 10
3 5310700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va

elektrtexnologiyalar (temir yoʻl transporti)

10 0 10 10
4 5311000 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni

avtomatlashtirish va boshqarish (temir yoʻltransporti)

10 0 10 10
5 5330200 Informatika va axborot texnologiyalar

(temir yo‘ltransportida)

10 0 10 10
6 5340200 Bino va inshootlar qurilishi

(temir yoʻl binolari,temir yoʻllar)

10 0 10 10
7 5340400 Muhandislik kommunikatsiyalari

qurilishi vamontaji (temir yo‘l transportida

suv ta’minoti vakanalizatsiya tizimlari)

10 0 10 10
8 5340600 Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi

(temiryo‘llar)

10 0 10 10
9 5620100 Tashishni tashkil etish va transport

logistikasi(temir yo‘l transporti)

10 0 10 10
Toshkent temir yo’l muhandislari institutining sirtqi bo‘limida

2018/2019 o‘quv yilida bakalavrlar tayyorlash bo‘yicha qabul

ko’rsatkichlarining ta’lim yo’nalishlari va

o’qitish tillari bo’yicha TAQSIMLANISHI

Shifr Ta’lim yo’nalishlari To’lov-kontrakt asosida
Jami shu jumladan:
o’zbek rus
1 5310200 Elektr energetikasi (tarmoqlar va

yo’nalishlar bo’yicha)

25 25
2 5310600 Yer usti transport tizimlari va ularning

ekspluatatsiyasi (transportturlari bo’yicha)

50 40 10
3 5310700 Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va

elektr texnologiyalari (tarmoqlarbo’yicha)

25 25
4 5311000 Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni

avtomatlashtirish vaboshqarish (tarmoqlar bo’yicha)

25 25
5 5330200 Informatika va axborot texnologiyalari

(tarmoqlar va sohalar bo’yicha)

25 25
6 5340200 Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo’yicha) 25 25
7 5340600 Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi

(transport inshootlari turlaribo’yicha)

50 40 10
8 5610600 Xizmat ko’rssatish texnikasi va texnologiyasi

(xizmat ko’rsatishtarmoqlari bo’yicha)

25 25
9 5620100 Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi

(transport turlaribo’yicha)

50 40 10
Jami: 300 270 30
 

Sirtqi talim shakli uchun hujjatlar qabuli 
31 
iyulga qadar amalga oshiriladi

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2909-son qaroriga movofiq 2018/2019 o‘quv yilida TTYMIda “Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (ko‘priklar va tonnellar)” ta’lim yo‘nalishi hamda“Vagonsozlik” mutaxassisligi bo‘yicha yangi yo‘nalishlar ochilmoqda.
Toshkent temir yo‘l muhandislari institutining maxsus sirtqi bo‘limiga hujjat topshirishi uchun kasb-hunar ma’lumoti qabul kvotalari mavjud ta’limyo‘nalishiga mos yoki turdosh bo‘lishi va kamida uch yil temir yo‘l sohalarida amaliy ish stajiga ega bo‘lishi, shuningdek, “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJPersonalni boshqarish va kadrlarni tayyorlash boshqarmasidan tavsiyanomaga ega bo‘lishi talab etiladi.
Institut qabul komissiyasi akademik litsey hududida (107-aud. Tel.: 299-02-43) abituriyentlar va ularning ota-onalari bilan bevosita muloqot qilishuchun ularda yuzaga kelgan turli savollar bo‘yicha tushuntirish va maslahatlar berish maqsadida Axborot-maslahat markazi tashkil etilgan.