To’garaklar

Talabalar ilmiy-ijodiy birlashmalarining ishtirokchilari haqida ma’lumot

Fakultet ilmiy-ijodiy birlashmalar soni O‘qish bosqichlari, shu jumladan qizlarning ishtiroki
1 2 3 4 Jami
Tashishni tashkil etish va transport logistikasi 10 25/- 29/4 46/2 38/3 138/9
Qurilish 18 81/6 88/11 17/7 13/5 199/29
Iqtisodiyot 15 50/20 23/6 68/15 25/12 166/53
Elektomexanika 10 34/1 22/4 35/5 20/- 111/10
Jami 53 190/27 162/25 166/29 96/20 614/101