Rektorat

Rektor

 

 

 

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo’yicha prorektor

 

 

 

Yoshlar bilan ishlash bo’yicha prorektor

 

 

 

O’quv ishlari bo’yicha prorektor

 

 

 

Moliya va iqtisod ishlari bo`yicha prorektor

 

 

 

 Xalqaro hamkorlik bo’yicha prorektor