Doktorantura

Institutda yuqori malakali kadrlar tayorlash va ilmy potentsialni shakllantirish bilan chambarchas bog’liq holda qator ishlar olib boriladi.

TTYMIda yuqori malakali kadrlarni tayorlash O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 20 maydagi «Oliy o’quv yurtidan Keyingi talim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi 304-Қarori asosida amalga oshiriladi.

Hozirgi kunda instituti Oliy o’quv yurtidan Keyingi talim tizimida (PhD va DSc) 15 nafar fan doktori izlanuvchisi talim olmoqda (2 doktoranturada nafar, tayanch doktoranturada 9 nafar va mustaqil izlanuvchilik asosida tayanch doktoranturada 4 nafar doktorlik).

Yuqori malakali kadrlarni tayyorlash Rossiya Federatsiyasining etakchi Oliy talim muassasalari bilan hamkorlik asosida amalga oshiriladi. Bugungi kunda Rossiya Federatsiyasining universitetlarida 15 nafar aspirantura va bir nafar doktorantura izlanuvchisi taxsil olmoqda.