Ҳурматли профессор-ўқитувчилар!

Сиз турли мутахассисликларга мўлжалланган турли хилдаги адабиётлардан кенг фойдалана олишингиз учун  https://umczdt.ru/ интернет-сайти ишлаяпти. Бу сайтда ўзингизга керакли бўлган адабиётларни топишингиз мумкин.