Kun tartibi

2020 йил 05 июнь куни соат 10:00 да Тошкент темир йўл муҳандислари институтида (ZOOM платформасида), PhD.15/30.12.2019.Т.73.01 рақамли Илмий кенгаш асосида бир марталик 05.10.01-“Меҳнатни муҳофаза қилиш ва инсон фаолияти хавфсизлиги” ихтисослиги (техника фанлари) бўйича илмий семинар ўтказилади.

КУН ТАРТИБИ:

05.10.01-“Меҳнатни муҳофаза қилиш ва инсон фаолияти хавфсизлиги” ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор Нарзиев Шовкиддин Муртозаевичнинг «Спортда шикастланишларни ижтимоий-иқтисодий оқибатлари, ҳисобга олиш, таҳлил этиш ва башоратлашни илмий асосланган усулларини ишлаб чиқиш» мавзусидаги диссертация иши муҳокамаси.

 

  Илмий раҳбар: Сулайманов Суннатулла Сулайманович

техника фанлари доктори, профессор

 

 
  Тақризчилар: Разиков Равшан Садикович

техника фанлари номзоди, доцент

 

 
    Муҳаммадиев Комил Бурхонович

PhD, доцент

 

 
Илмий даражалар берувчи PhD.15/30.12.2019.T.73.01 Илмий кенгаш қошидаги бир марталик илмий семинар раиси  

 

 

т.ф.н. (PhD), З.Ш. Турсунов