«Buyuk ajdodlarimizning kitobxon nabiralari» deb nomlagan badiiy-musiqiy mushoira daydjesti: adabiyotga oshnolik, iftihor tuyg‘usi va bolalarcha hayajon…

«Buyuk ajdodlarimizning kitobxon nabiralari» deb nomlagan badiiy-musiqiy mushoira daydjesti: adabiyotga oshnolik, iftihor tuyg‘usi va bolalarcha hayajon…