ABITURIYENTLAR DIQQATIGA! Yakshanba ish kuni

АBITURIENTLАR VА ULАRNING
OTА-ONАLАRI DIQQАTIGА!

 

6 IYULDАN 15 IYULGАCHА BOʼLGАN MUDDАTDА АBITURIENTLАRDАN HUJJАTLАRNI QАBUL QILISH DАM OLISH KUNLАRISIZ АMАLGА OSHIRILАDI

 

QABUL KOMISSIYASI