Ilmiy faoliyat natijalari

2018 йил натижалари бўйича институт профессор – ўқитувчилари томонидан қуйидаги ишлар амалга оширилди

Кўрсаткич номи 2017 йилда 2018 йилда
1 ТТЙМИнинг асосий штатдаги ПЎлари сони 265 373
2 Фан доктори (DSc) илмий даражасига ёки профессор унвонига эга ПЎлар сони 21 21
3 Фан номзоди (DhD) илмий даражасига ёки доцент унвонига эга ПЎлар сони 94 103
4 Дунёнинг нуфузли 1000 талигига кирувчи ОТМларида ўқув машғулотлари ўтказган ПЎлар 0 2
5 Илмий салохият, % 43,4% 33,2%
6 Халқаро кўрсаткичлар маълумотларига кўра профессор-ўқитувчиларнинг илмий мақолаларига иқтибослар сони 584 1159 (батафсил https://nauka.tashiit.uz/hirsh-tashiit/)
7 Халқаро журналлардаги илмий мақолалар сони 41 26,8
8 Республика илмий журналларидаги (ОАК рўйхатидаги) илмий мақолалар сони 52 92,8
9 Хорижий илмий тадқиқот марказлари грантлари ва хорижий илмий фондлари маблағлари, сўм 0 220 913 706
10 Соҳалар буюртмалари асосида ўтказилган тадқиқотлардан олинган маблағлар, сўм 296 996 000 462 177 000
11 Давлат грантлари асосида ўтказилган тадқиқотлардан олинган маблағлар, сўм 1 146 308 000 1 994 021 000
12 Нашр этилган монографиялар сони 9 15
13 Интеллектуал мулк учун олинган ҳимоя ҳужжатлари (патентлар) сони 0 4
14 Ахборот-коммуникация технологияларига оид дастурлар ва электрон базалари учун олинган гувоҳномалар, муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимоя қилинадиган турли материаллар сони 0 20
15 Халқаро олимпиадаларда ва нуфузли танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ва мукофот (диплом)ларга созовор бўлган ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат стипендияси совриндорлари бўлган талабалар сони 1 2
16 Республика олимпиадаларда ва нуфузли танловларда совринли ўринларни қўлга киритган ва мукофот (диплом)ларга сазовор бўлган талабалар сони 24 23