Ilmiy ishlar bo'yicha prorektor

 

 

 

 

  Adilxodjaev Anvar Ishanovich

  E-mail:

  Tel: