Tashishni tashkil etish va transport logistikasi fakultеti dekanatining tarkibi

Декан

Турсунов Закир Шухратович