Oraliq va yakuniy nazorat savolari

Temir yo’l transportida axborot tizimlari 
Raqamli texnika va mikroprotsessorlar Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat 
Tizimli dasturiy ta’minot Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
Elektrotexnika va elektronika Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
Ko’priklar va tonellar 
Geodeziya asoslari Nazorat savollar
Ko’priklar va tonellarni loyihalash va qurish Nazorat savollar
Ko’priklar va tonellar Nazorat savollar
Sun’iy inshootlardan foydalanish Nazorat savollar
Muhandislik komunikasiya va tizimlari Oraliq va yakuniy nazorat savollar
Temir yo’l transportida suv ta’minoti Nazorat savollar
Nasoslar va havo uzatish stansiyalari Nazorat savollar
Temir yo’l transportida oqova suvlarini chiqarish Nazorat savollar
   
Temir yo’llar qurilishi, yo’l va yo’l xo’jaligi
Yo’l ishlarining texnologiyasi Yakuniy nazorat
Geodeziya va temir yo’lni loyihalash asoslari Yakuniy nazorat
Temir yo’l izi Oraliq nazorat
Yakuniy nazorat
Temir yo’l izini ta’mirlash va texnik xizmat ko’rsatish Yakuniy nazorat
Temir yo’llar qurilishi texnologiyasi va tashkili Yakuniy nazorat
   
Buhgalteriya hisobi va audit
Temir yo’l transporti moliyasi Oraliq nazorat
   
 Iqtisodiyot va menejment
 Menejment Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
Iqtisodiyot tarmoqlarida narx siyosati Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
Tavakalchilikni boshqarish  Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
 Temir yo’l transporti korxonalari iqtisodiyoti    Yakuniy nazorat
     
     
Lokomotivlar va lokomotiv kafedra
Ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qilish va rejalashtirish Oraliq nazorat 

Oraliq nazorat 

Yakuniy nazorat
Lokomotivlarni ta’mirlash texnologiyasi Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
Ichki yonuv dvigateli Oraliq nazorat Yakuniy nazorat 
Ixtisoslik fanlarini o’qitish metodikasi Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
Lokomotivlarni elektr jihozlari Oraliq nazorat   Yakuniy nazorat 

Yakuniy nazorat 

Lokomotivlarni tuzilishi va loyihalashtirishi Oraliq nazorat   Yakuniy nazorat
Lokomotivlarga texnik xizmat ko’rsatish asoslari Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
Poezdlarni tortish asoslari Oraliq nazorat   Yakuniy nazorat 
Transport mashinasozlik texnologiyasi Oraliq nazorat   Yakuniy nazorat 
Harakat tarkib  va poezdlarni tortish Oraliq nazorat    Yakuniy nazorat 
     
     
     
Temir yo‘l transportida avtomatika va telemexanika
Temir yo’l transportida aloqa texnologiyalari Yakuniy nazorat
Mutaxassislikka kirish   Yakuniy nazorat
Elektronika va sxemotexnika raqamli qurilmalar va mikroprotsessorlar   Yakuniy nazorat
Aerodinamika asoslari   Yakuniy nazorat
Texnik foydalanish qoidalari va poezdlar harakati xavfsizligi   Yakuniy nazorat
Elektronika va elektron qurilmalar   Yakuniy nazorat
     
Transport logistikasi va servis
Bojxona ishi asoslari   Yakuniy nazorat
Yetkazib berish zanjirida izotermik  tashishlar   Yakuniy nazorat
Temir yo’l bekat va uzellar   Yakuniy nazorat
Logistik jarayonlarni matematik modellashtirish Nazorat savollar
Omborlashtirish logistikasi Yakuniy nazorat
     
Temir yo‘ldan foydalanish ishlarini boshqarish
Yo’lovchi tashish ishlarini tashkil etish va boshqarish   Yakuniy nazorat
Temir yo’l transportida boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi   Yakuniy nazorat
Temir yo’ldan foydalanish ishlarini boshqarish   Yakuniy nazorat
Temir yo’l uchastkalari va yo’nalishlari ishini boshqarish texnologiyasi   Yakuniy nazorat
Texnik foydalanish qoidalari va tashish ishlarini tashkil etish   Yakuniy nazorat
Temir yo’lda texnik foydalanish qoidalari va poezdlar harakatining xavfsizligi   Yakuniy nazorat
Xavfli yuklarni tashishni tashkil qilish   Yakuniy nazorat
     
Hayot faoliyati xavfsizligi
Favquloda vaziyatlar va fuqaro muxofazasi Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
Hayot faoliyat xafsizligi Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
     
Temir yo‘llar elektr ta’minoti
Elektrotexnika materiallari   Yakuniy nazorat
Kontakt tarmog’i   Yakuniy nazorat
Metrologiya va elektr o’lchashlar   Yakuniy nazorat
Tezyurar temir yo’l transporti magistrallarini elektrlashtirish   Yakuniy nazorat
Yuqori kuchlanish texnikasi va izolyatsiyasi   Yakuniy nazorat
Kuch elektronikasi   Yakuniy nazorat
Elektr energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash    Yakuniy nazorat
Nazariy elektrotexnika Nazorat savollar
Tortuvchi nimstansiyalar Nazorat savollar
O’tkinchi jarayonlar Nazorat savollar
Elektrotexnologiya Nazorat savollar
Energetikaning matematik masalalari Nazorat savollar
Elektrlashgan temir yo’llar Nazorat savollar
Elektr tarmoqlari va tizimlari Nazorat savollar
Elektrlashgan temir yo’llar elektr ta’minoti Nazorat savollar
   
Fizika
Fizika Oraliq nazorat
Yakuniy nazorat
Elektr transporti va yuqori tezlikdagi elektr harakat tarkibi
Kuch elektronikasi va EHT elektr qurilmalari Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
Metrologiya va standarlashtirish Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
Metropoliten elektr qurilmalari va ular boshqarish Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
Tortuvchi elektr mashinalar Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
Tezyurar vayuqori tezlikli elektr harakat tarkibidan foydalanishni tashkil etish Oraliq nazorat Yakuniy nazorat 
Tez yurar yuqori tezlikdagi elektr harakat tarkiblari xavfsizlik qurilmalar Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
Elektrotexnika va elektronika asoslari Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
Elektr mashina va yuritma asoslari Oraliq nazorat                  Oraliq nazorat
Elektr transportini avtomatlashtirish va boshqarish Oraliq nazorat Yakuniy nazorat 
Elektr transportidan texnikfoydalanish qoidalari  Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
Elektr transporti texnik taftish va ishonchlilik Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
ЕТ elektr va elektron uskunalari Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
Elektr tortish asoslari  Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
Elektr transporti mexanika qismi tuzilishi va dinamikasi asoslari Yakuniy nazorat
Elektromexanika   Yakuniy nazorat
   
Jismoniy tarbiya
Valeologiya asoslari Nazorat savollar
   
Qurilish mexanikasi
Materiallar qarshiligi Oraliq nazorat  
Mexanika Oraliq nazorat
Yakuniy nazorat
Nazariy mexanika Oraliq nazorat
Yakuniy nazorat
     
Oliy matematika
Oliy matematika 1-semestr rus Oraliq nazorat Yakuniy nazorat 
Oliy matematika 3-semestr rus Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
Iqtisodchilar uchun matematika Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
Oliy matematika 1-semestr o’zbek tilida Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
Oliy matematika 3-semestr o’zbek tilida Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
     
Tillar
Ingliz tili  Oraliq nazorat Yakuniy nazorat
O’zbek tili Oraliq nazorat 1 Oraliq nazorat 2 Yakuniy nazorat 
Rus tili Oraliq nazorat
   
Ijtimoiy fanlar
Dinshunoslik Nazorat savollar
Kasbiy pedagogika Nazorat savollar
Kasbiy psixologiya Nazorat savollar
Kasbiy ta’lim metodikasi Nazorat savollar
Milliy g’oya:asosiy tushuncha va tamoyillar Nazorat savollar
Milliy g’oya:O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasi Nazorat savollar
Sotsiologiya Nazorat savollar
Strategiya.Fuqarolik jamiyati Nazorat savollar
Tarbiyaviy ishlar metodikasi Nazorat savollar
Ta’lim texnologiyalari Nazorat savollar
O’zbekiston tarixi Nazorat savollar
Falsafa Nazorat savollar
Fuqarolik jamiyati.O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti
Nazorat savollar
Vagonlar va vagon xo‘jaligi
Автоматизация производственных процессов Oraliq nazorat  Nazorat
Безопасность движения и тормозные системы Nazorat savollar  
Vagonlarni avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari   Yakuniy nazorat
Vagonlarni ta’minlash va loyihalashtirish   Yakuniy nazorat
Vagonlarni elektr jihozlari   Yakuniy nazorat
Ichki yonuv dvegatellari   Yakuniy nazorat
Vagon xo’jaligida axborot texnologiyalari   Yakuniy nazorat
ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil qilish va rejalashtirish Oraliq nazorat  Yakuniy nazorat
Основы технического обслуживания вагонов Oraliq nazorat  
Vagonlarni ta’mirlash texnologiyasi Oraliq nazorat  
Технология транспортного машиностроения
Oraliq nazorat  
     
Bino va sanoat inshootlari qurilishi
Metal konstruksiyalari Nazorat savollar  
Arxitektura va qurilish konstruksiyalari Nazorat savollar  
Qurilish jarayonlari texnologiya, bino va inshootlarni barpo etish Nazorat savollar  
Qurilish fizikasi Nazorat savollar  
Temirbeton va tosh-g’isht konstruksiyalari Nazorat savollar  
Metrologiya, standartlashtirish va sifat nazorat Nazorat savollar  
Железобетонные и каменные конструкции Nazorat savollar  
Samarali qurilish materiallari Nazorat savollar  
Arxitektura Nazorat savollar  
АРХИТЕКТУРА» (Жилые здания) Nazorat savollar  
Cейсмостойкое строительство Nazorat savollar  
Эффективные строительные материалы Nazorat savollar  
Qurilish konstruksiyalari Nazorat savollar Yakuniy nazorat
 Qurilishni tashkil qilish va rejalashtirish Nazorat savollar  
   
Informatika va kompyuter grafikasi
Chizma geometriya Yakuniy nazorat
Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish Nazorat savollar