Normativ hujjatlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 iyundagi PQ-4749- son qarori

Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 iyuldagi 572-son qarori

Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 maydagi 395-son qarori

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi PQ-4306-son qarori

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14 maydagi PQ-4319-son qarori

Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 20 iyundagi 393-son qarori

Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 21 noyabrdagi 930-son qarori

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 2 iyundagi 417-son qarori

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 3 apreldagi 261-son qarori