Reybus metodidan darslarda foydalanish

Litsey o‘qituvchilari uchun “Informatika va kompyuter grafikasi” kafedrasi katta o‘qituvchisi N.Sh.Xodjaeva tomonidan reybus metodidan darslarda foydalanish ko‘rsatildi va taqdim etildi.