Elektromexanika

Fakultet quyidagi yo’nalishlarda bakalavrlar tayyorlaydi:

  • 5111000 – Kasb ta’limi (er usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi);
  • 5310600 – Er usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (temir yo‘l transportida);
  • 5310700 – Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (temir yo‘l transportida);
  • 5310200 – Elektr energetika.