Elektromexanika

 

 Elektromexanika fakulteti

 Fakultet quyidagi ta'lim yo’nalishlari bo’yicha bakalavrlar tayyorlamoqda:

 5310600 – Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (lokomotivlar, vagonlar);

 5111000 – Kasb ta'limi (5310600 – Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi);

 5310200 – Elektr energetikasi (temir yo’l transporti);

 5310700 – Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalar (temir yo’l transporti).

 

 Ta'lim yo’nalishlarining qisqacha tavsifi

 5310600 – Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatasiyasi (vagonlar) bakalavriat ta’lim yo’nalishifan, ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish sohasidagi yo’nalish bo’lib, vagonlarni ishlab chiqarish va ta’mirlash jarayonlarini avtomatlashtirish va mexanizasiyalash, vagonlarni ishlab chiqarish va ta’mirlash jarayonlarini tashkil qilish va rejalashtirish, vagonlarga texnik xizmat ko’rsatish, poezdlar harakati xavfsizligini ta’minlash, harakat tarkibi tormoz tizimlari, vagonlarning tuzilishi va ularni loyihalashtirish, vagonlarni ta’mirlash texnologiyalarini ishlab chiqish, vagonlarning ichki yonuv dvigatellari, vagonlarning elektr jihozlari, vagonlarning sovutish tizimlari, vagon xo’jaligida axborot texnologiyalarini qo’llashni tashkil etish, vagonlarni avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari, vagonlarning texnik diagnostikasi asoslari, temir yo’lda texnik foydalanish qoidalari va me’yoriy xujjatlar, vagon qismlarini payvandlash va quyuv ishlab chiqarishni tashkillashtirish bilan bog’liq kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.

 Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati sohalarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.

 5310600 – Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatasiyasi (vagonlar) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari:

 – vagonlarni loyihalashtirish vositalari, ishlab chiqarish va ta’mirlash texnologiyalari, vagon xo’jaligida qo’llaniladigan axborot texnologiyalari, harakat xavfsizligini ta’minlash vositalari, maxsus harakat tarkiblari, vagonsozlik tizimidagi jarayonlar, me’yoriy hujjatlar, vagonlarni ishlab chiqarish va ta’mirlash jarayonidagi stendlar, asbob-uskunalar, jihozlar, qurilmalar, yuk va yo’lovchi vagonlari, ularning qismlarini ta’mirlash jarayonlari, vagonlarni ta’mirlash depolari, vagonlarni qurish zavodlari, vagon xo’jaligi tizimlari.

 Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.

 5310600 – Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatasiyasi (vagonlar) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

 -     korxonalarda mehnat faoliyatini tashkil etish;

 -     ish joylarini rejalashtirish, loyihalashtirish va tashkil etish;

 -     mehnatga haq to’lash uchun ajratilgan mablag’lardan foydalanish samaradorligini hisoblash;

 -     mehnat unumdorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash;

 -     mehnatni moddiy rag’batlantirish va muhofaza qilish;

 -     ish vaqti sarfini kuzatish;

 -     mehnat bozorini rivojlantirish va tartibga solish;

 -     aholini ijtimoiy muhofaza qilishning samarali shakllarini tadbiq etish;

 -     mehnat resurslari balansini tuzish va ishga joylashtirishga muhtoj shaxslarni aniqlash;

 -     mehnat resurslaridan oqilona foydalanish va ularni samarali boshqarish chora-tadbirlarini ishlab chiqish;

 -     ish o’rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ta’minlash dasturlarini ishlab chiqish.

 5111000 – Kasb ta’limi (5310600 – Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatasiyasi (lokomotivlar)) bakalavriat ta’lim yo’nalishi fan va texnika jabhasidagi ta’lim yo’nalishi bo’lib, u lokomotivlarni ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanish, ularga texnik xizmat ko’rsatish va ularni ta’mirlashning samarali jarayonlarini ta’minlashga yo’naltirilgan metodlar va vositalar majmuasini qamrab oladi.

 Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati soxalarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.

 5111000 – Kasb ta’limi (5310600 – Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatasiyasi (lokomotivlar)) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari:

  lokomotivlar, ularning tizimlari, ularni ta’mirlash, texnik xizmat ko’rsatish texnologiyalari, lokomotivlarni loyixalash, sozlash va modernizasiya kilish, lokomotiv depolari va ta’mirlash korxonalarining texnologik jarayonlari.

 Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.

 5111000 – Kasb ta’limi (5310600 – Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatasiyasi (lokomotivlar)) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

         namunaviy texnologik jarayonlarni ishlab chiqish, qo’llash, ularni avtomatlashtirish va mexanizasiyalashtirish;

    lokomotivlar konstruksiyasini o’rganish, ularga texnik xizmat ko’rsatish;

     lokomotivlarni va ularning qismlarini sozlash, yig’ish, sinash, foydalanishga tayyorlash va ulardan samarali foydalanish bo’yicha ishlarni rejalashtirish va ularni bajarish;

     amaliy faoliyatda avtomatlashtirilgan tizimlarning instrumental vositalari va muhitlarini rivojlantirish hamda ulardan unumli foydalanish;

     lokomotivlarni ta’mirlash va ishlab chiqarish depo va zavodlarida poezdlar harakati xavfsizligini ta’minlovchi tizimlarini ishlab chiqish, ular bo’yicha namunaviy texnik xizmat ko’rsatishni tashkil etish;

 -   lokomotivlar elektr sxemalari, elektr ta’minlash tizimlari, elektron asboblarini o’rganish va ularga texnik xizmat ko’rsatish;

 -   lokomotivlarni sozlash, modernizasiyalash va ularni loyixalashtirish;

     lokomotiv qism va detallari parametrlari, ularni ish qobiliyatini tahlil qilish va sinovlarini o’tkazish;

 -  temir yo’l transportidagi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va mexanizasiyalash tizimlariga texnik xizmat ko’rsatishning namunaviy usullarini ishlab chiqish va ularni qo’llash.

 5310200 – Elektr energetikasi (temir yo’l transporti)   bakalavriat ta’lim yo’nalishifan va texnika sohasidagi ta’lim yo’nalishi bo’lib, u elektr energiyasini ishlab chiqarish, o’zgartirish, uzatish, taqsimlash va iste’mol qilish jarayonlari va texnik vositalari, ulardan rasional foydalanish majmuini qamrab oladi.

 Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyati soxalarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.

 5310200 – Elektr energetikasi (temir yo’l transporti)    ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari ta’lim yo’nalishi bakalavrlarining kasbiy faoliyat ob’ektlari – elektr stansiya va nimstansiyalari, shu jumladan tortuvchi nimstansiyalar,  elektr energetika tizimlari, temir yo’l transporti elektr ta’minoti korxonalari, temir yo’l transporti elektr ta’minoti doirasidagi elektrotexnika laboratoriyalari tizimlaridan foydalanish.

 Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.

 5310200 – Elektr energetikasi (temir yo’l transporti)  ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

 - loyihalash, jumladan elektr ta’minoti tizimini avtomatlashtirilgan loyihalash metodlarini elektrlashgan temir yo’l tizimlariga tadbiq qilish;

 - tortuvchi nimstansiyalar, kontakt tarmoqlari, elektr uzatish liniyalari rejim parametrlarini nazorat qilish va o’lchash jarayonlarini o’zlashtirish va  tadqiq qilish;

 - loyihalash jarayonlarini tahlil qilish, sintezlash va optimallashtirish, mahsulot sifatini ta’minlash va sertifikasiya (shu jumlada xalqaro) metodlarini qo’llash;

 - elektrlashgan temir yo’l tizimida kechuvchi jarayonlar bo’yicha matematik modellarini qo’llash;

 - elektrlashgan temir yo’l qurilmalarini boshqarish bo’yicha muhandislik hisoblari, algoritmlari va matematik ta’minotini ishlab chiqish;

 - soha bo’yicha kompьyuter texnologiyalari va dasturlanishini qo’llash ;

 - elektrlashgan temir yo’l tizimining uskuna va jihozlariga texnik xizmat ko’rsatish, almashuv va ta’mirlash texnologiyalari strategiyasini belgilash va qo’llash;

 - texnik ekspluatasiyasi tamoyillarini tuzish;

 - tizimli yondoshuv mexanizmlarini tadbiq etish;

 5310700 –Elektr texnikasi, elektr mexanikasi  va elektr texnologiyalari (temir yo’l transporti) bakalavriat ta’lim yo’nalishifan, ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish sohasidagi yo’nalish bo’lib, u temir yo’l transportida elektr harakatlanuvchi tarkibni ishlatish uchun mo’ljallangan mexanik va elektromexanik qurilmalarni ishlab chiqarish hamda mexanik va elektromexanik qurilmalaridan foydalanish, ularga texnik xizmat ko’rsatish va ularni ta’mirlashning samarali jarayonlarini ta’minlashga yo’naltirilgan usullar va vositalar majmuini qamrab oladi.

 Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati soxalarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin

 5310700 – Elektr texnikasi, elektr mexanikasi  va elektr texnologiyalari (temir yo’l transporti) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari – ta’lim jarayonida mos kasb-hunar kollejlaridagi o’quv-tarbiya jarayoni, ishlab chiqarishda: elektrovoz va elektr poezdlar, maxsus harakat tarkiblari, transportni boshqarish, lokomotiv depolari va ta’mirlash korxonalarining texnologik jarayonlari, elektr ta’minot tarmoklari va tizimlaridan foydalanish.

 5310700 –Elektr texnikasi, elektr mexanikasi  va elektr texnologiyalari (temir yo’l transporti) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

 -    elektr harakat tarkibining uzluksiz ishlashini ta’minlash;

 -    transport va texnikaviy vositalar ishini tashkil etish va boshqarish;

 -    temir yo’l transporti ishiga tezkor suratda rahbarlik qilish;

 -    elektr harakat tarkibi mexanik va elektr qurilmalarini ekspluatasiya qilish ishlarini tashkil qilish;

 -    elektr harakat tarkibi mexanik va elektr qurilmalarini ta’mirlash ishlarini tashkil qilish;

 -    elektr harakat tarkibini boshqarishni tashkil qilish;

 -    foydalanish jarayonida qo’llaniladigan transport va texnikaviy vositalarini tanlash;

 -    lokomotivlar deposi va korxonalar tarmoq temir yo’llarining yagona texnologik jarayonlarini ishlab chiqish;

 -    yo’lovchilarni tashishni tashkil etish, poezdlar harakati grafigini ishlab chiqish va uning bajarilishini nazorat qilish;

 -    elektrovoz va elektr poezdlar harakati xavfsizligini ta’minlash;

 -    tuman va shaxar elektr ta’minot tarmoklari ishini tashkil etish va boshqarish;

 -    tizimli yondoshuv mexanizmlarini tatbiq etish.

Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.