Qurilish

Fakultet quyidagi yo’nalishlarda bakalavrlar tayyorlaydi:

  • 5340200 Bino va inshootlar qurilishi(temir yo’l binolari)
  • 5340200 Bino va inshootlar qurilishi(temir yo’llar)
  • 5340400 Muhandislik kommunikatsiyalar qurilishi va montaji (temir yo’l transportida suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlari)
  • 5340600 Transport inshootlarining ekspluatasiyasi (temir yo’llar)
  • 5111000 Kasbiy ta’lim (5340600- Transport inshootlarining ekspluatasiyasi (temir yo’llar))