Qurilish

QURILISH FAKULTETI

Fakultet quyidagi ta'lim yo’nalishlari bo’yicha bakalavrlar tayyorlamoqda:

5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (temir yo’l binolari, temir yo’llar);

5340400 - Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (temir yo’l transportida suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlari);

5340600 – Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (transport inshootlari turlari bo’yicha).

 Ta'lim yo’nalishlarining qisqacha tavsifi

               5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (temir yo’llar)  bakalavriat ta’lim yo’nalishi - fan va texnika sohasidagi yo’nalish bo’lib, o’z ichiga temir yo’l transporti inshootlarni qurish va rekonstruksiya qilishga yo’naltirilgan inson faoliyati vositalari, usullari, muhandislik qidiruvlari, temir yo’l transporti inshootlarini loyihalash, barpo qilish, foydalanish, baholash va qayta qurish, loyihalash jarayonlarini tahlil qilish, optimallashtirish usullarini qo’llash, temir yo’l transporti inshootlarini qurilishi uchun mashina, uskunalar va texnologiyalarni qo’llash metodlari va uslublari    majmuasini o’z ichiga qamrab oladi.

Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati soxalarida qo’shimcha va o’zgarishlar kiritish mumkin.

5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (temir yo’llar) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari – temir yo’l transporti yo’l xo’jaligi va metropoliten boshqarmasi, temir yo’l transporti inshootlarida xarakatni tashkillashtirish, yo’l xo’jaligi xavfsizlik xizmati xamda temir yo’l, ko’priklar va transport tonnellarini qurish va ushbu ob’ektlarni informasion ta’minlash.

Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati soxalarida qo’shimcha va o’zgarishlar kiritish mumkin.

            5340200 – Bino va inshootlar qurilishi (temir yo’llar) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

-         temir yo’l bino va inshootlari qurilishida mehnat faoliyatini tashkil etish;

-         temir yo’l binolari va inshootlarini loyihalarini bajarish va tuzilgan loyiha natijalarini amalda qo’llash;

-         mehnatga haq to’lash uchun ajratilgan mablag’lardan foydalanish samaradorligini hisoblash;

-         mehnat unumdorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash;

-         mehnatni moddiy rag’batlantirish va muhofaza qilish;

-         ish vaqti sarfini kuzatish;

-         temir yo’l bino va inshootlarning texnik ekspluatasiyasini tashkil etish;

-         energiya sarfi bo’yicha samarali bino va inshootlar loyihalarini ishlab chiqish.

               5340400 - Muhandislik kommunikasiyalari qurilishi va montaji (temir yo’l transportida suv ta’minoti va kanalizasiya tizimlari) bakalavriat ta’lim yo’nalishi – fan va texnika sohasidagi bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’lib, qurilish sohasini rivojlantirishga, istiqbolini belgilashga, kasbiy ko’nikmaga, mutasaddilik qobiliyatiga yo’naltirilgan inson faoliyatining vositalari, uslublari hamda temir yo’l transportida muhandislik kommunikasiyalari va tizimlari loyihalarini bajarish va tuzilgan loyiha natijalarini amalda qo’llash, suv ta’minoti va kanalizasiya kommunikasiyalari hamda tizimlariga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash, temir yo’l transporti ob’ektlarining muhandislik kommunikasiyalari va tizimlarini qurish va montaj qilish bilan bog’liq kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.

              Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati soxalarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.

5340400 - Muhandislik kommunikasiyalari qurilishi va montaji (temir yo’l transportida suv ta’minoti va kanalizasiya tizimlari) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari – temir yo’l transportidagi muhandislik kommunikasiyalari va tizimlari, ichki vodoprovod va kanalizasiya tizimlari, binolarni issitish, ventilyasiya va havoni kondisiyalash tizimlari, tashqi va ichki suv ta’minoti tizimlarida ishlovchi nasos stansiyalari, suv ta’minoti tarmoqlari, temir yo’l infratuzilmasi oqova suvlarini oqizish tarmoqlari, temir yo’l suv ta’minoti inshootlarini loyihalash, temir yo’l oqova suvlarini tozalash inshootlarini loyihalash.

Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavlarning kasbiy faoliyati ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar mumkin.

5340400 - Muhandislik kommunikasiyalari qurilishi va montaji (temir yo’l transportida suv ta’minoti va kanalizasiya tizimlari) ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

-     muhandislik kommunikasiyalari va tizimlari qurilishida mehnat faoliyatini tashkil etish;

-     muhandislik kommunikasiyalari va tizimlari loyihalarini bajarish va tuzilgan loyiha natijalarini amalda qo’llash;

-     mehnatga haq to’lash uchun ajratilgan mablag’lardan foydalanish samaradorligini hisoblash;

-     mehnat unumdorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash;

-     mehnatni moddiy rag’batlantirish va muhofaza qilish;

-     ish vaqti sarfini kuzatish;

-     suv tozalash inshootlarning texnik ekspluatasiyasini tashkil etish;

-     suv tozalash inshootlariga texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlashni tashkil etish;

-     mehnat resurslari balansini tuzish va ishga joylashtirishga muhtoj shaxslarni aniqlash;

-     mehnat resurslaridan oqilona foydalanish va ularni samarali boshqarish chora-tadbirlarini ishlab chiqish;

-     ish o’rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ta’minlash dasturlarini ishlab chiqish.

5340600 –Transport inshootlarining ekspluatasiyasi (temir yo’llar)  bakalavriat ta’lim yo’nalishi – fan va texnika sohasidagi bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’lib, transport inshootlari ekspluatasiyasi sohasini rivojlantirishga, istiqbolini belgilashga, kasbiy ko’nikmaga, mutasaddilik qobiliyatiga yo’naltirilgan inson faoliyatining vositalari, temir yo’l transporti inshootlarini ekspluatasiya qilishga yo’naltirilgan usullar va uslublarning majmuasini  qamrab oladi.

Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyati soxalarida qo’shimcha va o’zgarishlar kiritish mumkin.

5340600 –Transport inshootlarining ekspluatasiyasi (temir yo’llar)   ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari - temir yo’l transporti, yo’l xo’jaligi, temir yo’l transporti inshootlarida muhandislik qidiruvlari, temir yo’l transporti inshootlarini loyihalash, barpo qilish, foydalanish, ta’mirlash va qayta qurish, transport inshootlari ekspluatasiyasi jarayonlarini o’rganish, tahlil qilish, optimallashtirish, yangi texnologiya usullarini qo’llash, qurilish va eskpluatasiya uchun mashina, uskunalar va texnologiyalarni tanlash,ekspluatasiya xavfsizligini ta’minlash.

Yo’nalish bo’yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuklari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlarida qo’shimcha va o’zgarishlar kiritish mumkin.

5340600 –Transport inshootlarining ekspluatasiyasi (temir yo’llar)   ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

−  transport inshootlari ekspluatasiyasida mehnat faoliyatini tashkil etish;

−    transport inshootlari loyihalarini bajarish va tuzilgan loyiha natijalarini amalda qo’llash;

−    transport inshootlari ekspluatasiyasida ajratilgan mablag’lardan foydalanish samaradorligini oshirish;

−    transport inshootlari texnik ekspluatasiyasini tashkil etish.