TTE va TL

Fakultet quyidagi yo’nalishlarda bakalavrlar tayyorlaydi:

  • 5620100-Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi
  • 5610600-Xizmat kursatish tеxnikasi va tеnologiyasi
  • 5311300-Tеlеkommunikatsiya
  • 5111000-Kasb ta'limi (5311300-Tеlеkommunikatsiya)
  • 5311000-Tеxnologik jarayonlar va ishlab chikarishni avtomatlashtirish va boshkarish
  • 5111000-Kasb ta'limi (5311000-Tеxnologik jarayonlar va ishlab chikarishni avtomatlashtirish va boshqarish)